Hármashangzatok és fordításai

 A hármashangzatok a nevükből adódóan három hangból állnak. Alaphang, terc és kvint. 

A hangközök megtanulása után újabb lépést tehetünk. A hármashangzatok a nevükből adódóan három hangból állnak. Alaphang, terc és kvint. Ismerkedjünk meg a lehetséges variációkkal.

Négy féle hármashangzatot különböztetünk meg:

A – N3 – T5 = dúr

C = C-E-G

A – K3 – T5 = moll

Cm = C-Eb-G

A – K3 – Sz5 = szűkített

Co = C-Eb-Gb

A – N3 – B5 = bővített

C+ = C-E-G#

Ezek szerint az eddig, az alap akkordok órán megtanult harmóniák esetén is csak három hangot fogunk le!? A válasz, igen. Ellenőrizzük le magunkat. C akkord

A képen láthatjuk, hogy a vastagabb E húrt nem használjuk ebben a fogásban, az A húron a harmadik érintőt fogjuk a hármas ujjunkkal, ami C hang. Ezután a D húron a második bundhoz tesszük a kettes ujjunkat, ami E hangon szól. Üresen zeng a G húr, majd a H húron az első bundnál találjuk az egyes ujjunkat, ami C hangon szól, míg végül az üres E húrt pengetjük. Tehát sorrendben C –E –G – C –E hangokat fogunk le, amikor a C dúr akkordot használjuk.

Tegyünk még egy próbát. Nézzük meg milyen hangokat játszunk amikor E dúr akkordot fogunk. Előtte tisztázzuk, hogy milyen hangokból áll az E dúr hármashangzat. E az alaphangunk és erre kell lépnünk N3-cet és T5-et. A nagy tercet két egész hang lépéssel kapjuk meg, ami Ghangot jelent, míg a T5-hez 3,5 hangot kell lépnünk, ami H hangot jelent. Tehát az E dúr hármashangzat az E-G#-H hangokból áll. Nézzük valóban ezeket a hangokat fogjuk?

E akkord

Üresen szól az E húr, majd az A húron a kettes ujjal, a második érintőnél fogunk H hangot. A D húron a hármas ujjunkkal, a második érintőnél egy E hangot fogunk. A G húr egyes érintőjéhez kell raknunk az egyes ujjunkat, ahol G# hangot képzünk. Ezután két húr üresen szól, amivel H és E hangokat kapunk. Így E – H – E – G# - H – E hangokat szólaltatunk meg az E dúr akkord lefogásakor.

A hármashangzatokat nem csak alaphelyzetben használjuk. Lássuk, hogy milyen fordítások vannak.

C – E – G

N3 – T5

alaphelyzet

E – G – C

K3 – K6

ha valamilyen terc után valamilyen szext hangközt találunk, akkor a terc hang kerül a basszusba. A neve: szext fordítás. A jele: C/E

G – C – E

T4 – N6

ha valamilyen kvart után valamilyen szextet kapunk, akkor a kvint került a basszusba. A neve: kvart szext fordítás. A jele: C/G

Vissza